To content (skip navigation)

junior manager

 

 

 

 

 

Od wrzesnia 2018 roku w Szkole Muzycznej Yamaha rozpoczynamy cykl warszatów, zajęć i spotkań dla dzieci, ukierunkowanych na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Są to cechy bardzo pożądane wśród kadry zarządzającej. W  ciagle zmieniającycm się świecie nie wiemy co będzie za 10 lat, ale na pewno kluczowymi kompetencjami są i będą w przyszłości: umiejętność zaangażowania, współpracy, ponoszenie odpowiedzialności i świadomość etyczna. Ponieważ wszystkie te treści można rozwijać przy odpowiednim kontakcie z muzyką, pragniemy ten program zaoferować naszym uczniom. W naszej koncepcji muzyka odgrywa rolę wspierającą osiąganie kompetencji miękkich, choć dla nie których rozwój muzyczny może się przyczynić do szczególnego rozwoju uzdolnień i kompetencji muzycznych.

Efektem finalnym naszego programu będzie zaplanowanie i stworzenie mini-biznesu przez uczestników.

 

Kompetencje miękkie i twarde co to jest i czym się różnią?

Kompetencje twarde to przede wszystkim umiejętności mierzalne, których można się stosunkowo szybko nauczyć np. w szkole, na kursach czy też w pracy.

Mozna je zweryfikować na podstawie  doświadczenia, uzyskanych certyfikatów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub poprzez testy i zadania (np. Bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop CC).

Te cechy nazywane są podstawowymi i bazowymi.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zupełnie inaczej wygląda kwestia umiejętności miękkich. Są to trudniejsze do zmierzenia i oceny kompetencje, często nazywane zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi.

Są to cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne, które decydują o tym, jak się zachowujesz, dogadujesz z innymi ludźmi czy też organizujesz swoją pracę (np. Nie mam problemu z podejmowaniem decyzji, nawet w sytuacjach stresowych).

Co ciekawe, badania sugerują, że zapotrzebowanie na pracowników z umiejętnościami miękkimi rośnie od co najmniej 1980 roku!

Rodzaje kompetencji - czym różnią się umiejętności twarde i miękkie?

Jeszcze niedawno umiejętności miękkie były uważane za “gorsze” i mniej istotne. Obecnie ten podział się zaciera, a pracodawcy często zwracają większą uwagę właśnie na ten rodzaj kompetencji. Dlaczego? Bardzo często łatwiej nauczyć pracownika umiejętności twardych niż inwestować w rozwój jego zdolności miękkich.

 

Kompetencje miękkie                                                                    

 Rozój poprzez muzykę  

                                      

 Rozwój poprzez warszaty temetyczne 

 1. odporność na stres                  

 

TAK  TAK

 2. praca pod presją czasu

 

 TAK  -

 3. wypracowywanie kompromisów

 

-  TAK

 4. logiczne myślenie

 

 TAK  TAK

 5. duża kreatywność innowacyjność                     

               

 TAK  TAK

 6. komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

 

 TAK  TAK

 7. duża motywacja do pracy

 

 TAK  TAK

 8. łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu

 

 TAK  TAK

 9. życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi

 

 

 TAK  TAK

 10. zarządzanie czasem i terminowość

 

 TAK  TAK

 11. organizacja pracy

 

 TAK  TAK

 12. wysoka kultura osobista

 

 TAK  TAK

 13. łatwość w nawiązywaniu relacji

 

 TAK  TAK

 14. chęć do nauki i samorozwoju

 

 TAK  TAK

 15. otwartość na zmiany

 

 TAK  TAK

16. dobrze przyjmuję konstruktywną krytykę

TAK TAK

 

 

 

Zgodnie z badaniem LinkedIn, pracodawcy przede wszystkim szukają poniższych miękkich kompetencji:

 

 • Communication
  Organization
  Teamwork
  Always punctual
  Critical thinking
  Social skills
  Creativity
  Interpersonal communication
  Adaptability
  Friendly personality