To content (skip navigation)

Zapisy na lekcję próbną

Rejestracja na Lekcję Próbną w Koninie

 


1. Niemowlaki w krainie dźwieku 0,5+
2. Szkraby i Muzyka lato od 1,5+
3. Junior Music Course 4-5 lat pianino i śpiew
4. Keyboard/Pianino 6-9 lat
5. Keyboard/Pianino 10+
6. Pianoforte 1 - Pianino/Fortepian
7. Gitara Klasyczna 1 - dla początkujących
8. Perkusja - 1. dla początkujących
9. Nauka Śpiewu - Vocal
Gitara Basowa
Guitar Elektryczna Encouters - od 8. r.ż.
Skrzypce - 1.dla początkujacych
Ukulele od 6+

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Studio Edukacji Waldemar Jednoróg z siedzibą w Koninie przy ul. Północnej 10, w celu skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną Szkoły.

Jednocześnie informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Studio Edukacji Waldemar Jednoróg, 62-510 Konin, ul. Północna 10
  2. Dane osobowe oraz dane do kontaktu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uzyskanej zgody,
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku podjęcia nauki do czasu jej zakończenia,
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Studio Edukacji Waldemar Jednoróg Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o podjęcie nauki w Studio Edukacji Waldemar Jednoróg.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.